Kymiringiä koskevan valtatien parannustyöt käyntiin toukokuussa

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 2017 Iitin ja Kouvolan välillä toteutettavan Vt 12 Tillola–Keltti -hankkeen 14 miljoonan euron valtion rahoitusosuuden ehdollisena. Ehtona oli yksityisen rahoitusosuuden löytyminen KymiRing -ratahankkeelle yksityiseltä sektorilta. Kymi Ring Oy sai 10 miljoonan euron yksityisen rahoituksen kasaan huhtikuussa 2018. Iitin kunta tutkii vielä mahdollisuuksia osallistua hankkeen rahoittamiseen.

Työt alkavat toukokuussa

Hankkeen rakennusurakoitsija kilpailutettiin kesällä 2017. Urakoitsijaksi valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Destia Oy. Työt hankkeessa päästään aloittamaan tämän vuoden toukokuun aikana. Rakennuttajakonsulttina toimii Ramboll CM Oy. Osuuden kehittämiseen ja erityisesti liittymäjärjestelyihin on vaikuttanut Iitin kunnan puolelle suunniteltu ja kaavoitettu KymiRingin moottoriratakeskus.

Vt 12 Tillola–Keltti parantaa liikenneyhteyksiä ja toimii porttina KymiRingille

Hankkeen kustannusarvio 17,2 milj. euroa, josta valtion osuus on 14,0 miljoonaa. Kuntien ja johto- ja laiteomistajien osuus on 3,2 milj. euroa. Vt 12 Tillola–Keltti -hankkeen tavoitteena on parantaa valtatieosuuden liikenneturvallisuutta ja tieliikenteen sujuvuutta osana Lahti–Kouvola-yhteysvälin kehittämistä. Vilkasliikenteinen, huonokuntoinen ja onnettomuusherkkä valtatie rakennetaan keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi.

Lahden ja Kouvolan välille, valtatie 12 itäpäähän toteutettavan KymiRing-moottoriratakeskuksen kohdalle rakennetaan eritasoliittymä. KymiRingin moottorirata-alueen toiminnalle järjestetään liikenteelliset edellytykset valtatieltä eritasoliittymän kautta. Valta-tien rinnakkaistie mahdollistaa turvallisen kevyen liikenteen yhteyden Kausalan ja Kouvolan välillä.

Teksti: Liikennevirasto

Uusin numero