Joukkoliikennelipun romutuspalkkiolla alennusta uuden moottoripyörän hinnasta

Suomessa toteutetaan romutuspalkkiokokeilu, jonka aikana uuden moottoripyörän ostaja saa 1000 tai 2000 euron romutuspalkkion valtion avustuksena, jos hän samalla romuttaa polttamalla, repimällä tai syömällä joukkoliikenteen kausilippunsa.

Toteutettava romutuspalkkiokampanjakokeilu on yhden päivän mittainen, ja se on voimassa vain 1.4.2021. Kokeilun aikana uuden moottoripyörän ostaja saa joko 1000 tai 2000 euron palkkion hankkiessaan kyseisen lain edellytykset täyttävän uuden moottoripyörän, jos hän samalla romuttaa joukkoliikenteen kausilippunsa.

Lyhyesti ja yksinkertaistettuna palkkion saamisen edellytykset ovat seuraavat:

Tuen edellyttämä hävitettävä lippu tule olla romutuspäivänä voimassa oleva joko printattu tai sähköisessä muodossa käytettävissä oleva leimattava tai sähköisesti luettava taikka muulla tavoin sen käytön todennnettavissa oleva joukkoliikenteen säännölliseen liikennöintiin suunnattu kertaostoksena tai jatkuvana tilauksena käteismaksulla tai pankki- tai luottokortilla tai muulla sähköisellä maksuvälineellä maksetuksi kuitattu tai myöhemmin kuitattava kausilippu tai muu joukkoliikenteen matkustusoikeutta sisältävä yhdistämispalvelu, joka on tarkoitettu pääsääntöisesti luonnollisen henkilön omaan käyttöön kotimaan raide- tai tieliikenteessä tai muussa joukkoliikennevälineessä, joka Euroopan unionin määrittelemän ajoneuvoluokittelun tai matkustajamääränsä taikka muun yhden tai useamman ajoneuvojen luokittelua koskevien juridisten tai muiden yleisesti hyväksyttyjen määrittelyjen perusteella luetaan joukkoliikennevälineeksi tai muuksi vastaavaksi luokiteltavaksi kulkuvälineeksi tai sen kaltaiseksi.

Tuen avulla hankittava uusi moottoripyörä täyttää edellä mainitun tuen edellytykset vain, jos se on A1-, A2- tai rajoittamattoman A-luokan joko kokonaan polttomoottorikäyttöinen tai ainakin sen toisena käyttövoimana on kaksi- tai nelitahtinen bensiini-, diesel- tai etanolikäyttöinen mäntä- tai kaasuturbiinipolttomoottori, joka voi olla vapaastihengittävä, pakokaasuahdettu tai kompressoriahdettu yksi- tai monisylinterinen rivi-, V-, boxer- tai tähtimoottori, joka on asennettu moottoripyörän runkoon pituus-, poikittais- tai pystysuuntaisesti sen mukaan, mitä on määritelty sen tyyppihyväksyntävaatimuksissa, jotka olivat voimassa ensirekisteröinnin ajankohtana voimassa olleen Euroopan unionin lainsäädännön mukaan kun pyörä ensimmäistä kertaa ensirekisteröitiin Euroopan unioniin kuuluvassa jäsenmaassa tai muussa Euroopan valtiossa, jossa noudatetaan Euroopan unionissa voimassa olevia määräyksiä polttomoottorikäyttöisistä kaksi- tai nelitahtisista bensiini-, diesel- tai etanolikäyttöisistä mäntä- tai kaasuturbiinipolttomoottoreista, jotka voivat olla vapaastihengittäviä, pakokaasu- tai kompressoriahdettuja yksi- tai monisylinterisiä rivi-, V-, boxer- tai tähtimoottoreita, jotka on asennettu moottoripyörän runkoon pituus-, poikittais- tai pystysuuntaisesti, jolloin 1000 euron palkkion saa A1- ja A2-luokan moottoripyörän ostamiseen, kun taas rajoittamattoman A-luokan uuden polttomoottorikäyttöisen, vapaastihengittävän, pakokaasu- tai kompressoriahdetun yksi- tai monisylinterisen rivi-, V-, boxer- tai tähtimoottorin, joka on asennettu moottoripyörän runkoon pituus-, poikittais- tai pystysuuntaisesti, moottoripyörän hankintaan myönnettävä tuki on suuruudeltaan 2000 euroa, mutta tukea voi saada vain tukikauden (1.4.2021-1.4.2021) aikana, ja sitä myönnetään ainoastaan yksityishenkilöille tai tietyin erikseen lakiin kirjatuin poikkeuksin muille, pääasiassa oikeustoimikelpoisille juridisille henkilöille tai pääomien yhteenlittymille, jotka ovat oikeustoimikelpoisia tai muuten tämän lain tarkoittamia kohdennetun ja ajallisesti rajatun ajan voimassa olevan tuen saajia.

Kokeilun tarkoituksena on rajoittaa SARS-CoV-2 -koronaviruspandemian leviämistä vähentämällä SARS-CoV-2 -koronaviruspandemian leviämisen rajoittamisessa rajallisesti toimivaa joukkoliikenteen käyttöä ja korvaamalla joukkoliikennettä moottoroitujen kaksipyöräisten ajoneuvojen käytöllä Suomessa yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi määritellyn SARS-CoV2 -koronaviruksen asukaslukuun suhteutettujen tartuntalukujen eli ilmaantuvuuden alentamiseksi, jolloin päätöstä tehdessä on nojattu asiantuntijatietoon ja kulloiseenkin epidemiologiseen arvioon, ja kun näitä epidemiahallintaan liittyviä kysymyksiä on käsitelty, on silloin haluttu tarkastella kutakin tilannetta nimenomaan asiantuntijatietoon ja tautitilanteeseen pohjautuen, jota on pidetty kaikissa tilanteissa kestävänä mallina pohjautuen siihen, mitä mieltä virallisessa toimintalinjassa ollaan tästä viestitty ottaen huomioon, mihin tilanteeseen tämä viestintä on sijoittunut, ja että epidemiahallinnassa ihmiset saavat saman viestin myös silloin kun kyseessä on poikkeusolosuhteet, ja silloin myös toimitaan sen pohjalta, jolloin tämä vaatii että viestijöiden välillä, mihin tämä kaikki liittyy, on tärkeää muistaa että nimenomaan poikkeusoloja koskevassa tilanteessa tärkeintä on selkeä viestintä, jota tältä osin myöskin on tehty. 

Liikenneministeri kommentoi hanketta sanomalla, että kyseessä saattaa hyvinkin olla tämän hallituskauden ensimmäinen liikenneministeriön aikaansaama toimenpide, joka ei mene täysin Harakoille.

Uusin numero