Heinonen esittää verovähennys-oikeutta urheilusponsoroinnille

Asiasta jo Suomen moottoriliiton 90-vuotisjuhlagaalassa puhunut Heinonen hakisi mallia tieteen ja taiteen puolelta ja uskoo, että Suomesta löytyisi näin lisää halua panostaa urheiluun ja urheilijoihin.

– Muihin Pohjoismaihin verrattuna meillä Suomessa urheilun sponsorointi on aivan lapsen kengissä. Esimerkiksi Ruotsissa urheilun sponsoroinnin tulovirta on 450-500 miljoonan euroa, Norjassa noin 350 miljoonaa euroa ja Tanskassakin 150 miljoonaa euroa. Meillä Suomessa vastaava summa noin 100 miljoonaa euroa, toteaa Timo Heinonen.

Huippu-urheilun muutostyöryhmä esitti huippu-urheilun tarvitsevan merkittävästi lisää rahaa ja Heinonen uskoo verokannustimen toimivan myös urheilussa. Valtaosa urheilun rahoituksesta tulee jatkossakin veikkausvoittovaroista, mutta yksityistä sponsorirahaa tarvittaisiin merkittävästi lisää.

– Kun lahjoittajayritys tai yksityinen henkilö voisi vähentää lahjoituksen omassa verotuksessaan se lisäisi varmasti urheilun sponsorointia. Tämä olisi erinomainen keino vahvistaa urheilumme rahoitusperustaa ilman julkisten voimavarojen lisäämistä. Toivon, että hallitus tekisi esityksen eduskunnalle luonnollisten henkilöiden ja yhteisöjen liikuntaan ja urheiluun tekemien lahjoituksien verokohtelun verovapaudesta.

– Vastaavia toimivia malleja löytyy joistakin maista ja niistä saadut kokemukset myös osoittavat, että verovähennysoikeus on välittömästi lisännyt urheilun samaa ulkopuolista rahoitusta, kertoo Heinonen.

Heinosen mukaan yliopistojen varainhankinta viime vuosilta on esimerkki onnistuneesta muutoksesta. Tieteelle ja taiteelle tehtävät lahjoitukset ovat jo nykyisin verovapaita yhteisöjen osalta aina 250 000 euroon saakka. Urheiluun ja liikuntaan tehtävien lahjoitusten ja sponsoroinnin kohdalla voitaisiin noudattaa vastaavia rajoja.

– Minusta tällä tavalla kannustaisimme kaikkia mukaan huippu-urheilun ja yleensäkin liikunnan ja urheilun kehittämiseen. Meidän on panostettava merkittävästi lisää voimavaroja ja tämä olisi hyvä kortti katsoa.

Kuva: www.timoheinonen.fi

Uusin numero