Fifth Element toimitti Tiehallinnolle häiriötietojärjestelmän

Fifth Element on toimittanut Tiehallinnolle paikkatietoon perustuvan häiriötietojärjestelmän, joka toimii Suomen tieverkoston häiriötietovarastona ja tiedotuskeskuksena. Järjestelmä tuottaa läpinäkyvyyttä liikennetiedon ohjaamiseen ja mahdollistaa tehokkaan ympärivuorokautisen tiedottamisen liikenteessä liikkujille kotimaisilta teiltä. Järjestelmää hyödyntävät kaikki neljä Suomen liikennekeskusta, eli Helsinki, Oulu, Tampere ja Turku. Uusi järjestelmä otettiin käyttöön syyskuun alussa.

Liikennetiedotteiden sisältö muodostuu häiriötietojärjestelmän tietojen perusteella. Kattavan järjestelmän ansiosta Tiehallinto pystyy automatisoimaan tiedonkeruuta kentältä sekä kytkemään paikkatiedon entistä paremmin liikennetiedottamiseen. Tämä parantaa tieliikenteen tehokkuutta ja ohjattavuutta, kun esimerkiksi onnettomuudet, eläinhavainnot ja ruuhkat eivät jää pelkästään paikalla olevien tiedoksi. Karttapohjainen järjestelmä on mahdollistanut esimerkiksi sen, että onnettomuuden tapahtumapaikasta pystytään antamaan selkeät ja tarkat tiedot tapahtumapaikasta sekä pitkämatkalaiselle että paikalliselle liikenteelle.

Järjestelmässä esimerkiksi tapahtuma- ja sijaintitekstit valitaan olemassa olevista luetteloista. Nämä ominaisuudet auttavat liikennepäivystäjiä vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin kokonaisvaltaisemmin.

”Uuden järjestelmämme toteutustyössä pyrittiin takaamaan liikennepäivystäjille tarpeellinen tuki tilannekuvan helppon hahmottamisen sekä liikenteen tiedottamisen oikea-aikaisuuden ja informatiivisuuden takaamiseksi. Tässä tavoitteessa onnistuttiin hyvin”, kertoo Tiehallinnon liikenneinsinööri Hanna Setälä.

”Fifth Elementille oli merkittävä askel päästä toteuttamaan Tiehallinnon keskeistä toimintoa palvelevaa kriittistä 24/7-järjestelmää. Aiemman yhteistyön tuloksena olemme toteuttaneet Tiehallinnolle palvelupohjaisen paikkatietoalustan, jonka oppeja ja palveluja hankkeessa hyödynnettiin”, toteaa FifthElementin operatiivinen johtaja Perttu Aunola. ”Häiriötietojärjestelmä toteutettiin ketterällä ohjelmistokehitysmallilla, joka mahdollisti loppukäyttäjäpalautteen huomioimisen kehittämisen aikana. Teknistä vaikeuskerrointa lisäsivät lukuisat järjestelmäintegraatiot. Projektipäälliköiden saumattomalla yhteistyöllä hanke saatiin maaliin ilman tuotantokäytön aikaisia ongelmia.”

Sama tieto navigaattoreihin

Järjestelmä perustuu ISO-standardiin Alert C location referencing (RDS-TMC liikennetiedotusstandardi). Tämän ansiosta järjestelmän tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää TMC-palveluun liitetyissä navigaattoreissa. Esimerkiksi eurooppalainen matkaaja saa samat tiedot navigaattoriinsa kuin suomalaiset.

Uusin numero