FEMA ja Euroopan komissio pyrkivät parantamaan moottoripyöräturvallisuutta

FEMA tekee työtä eurooppalaisten motoristien eteen.
Kuva: FEMA.

Tulevasta yleisestä liikenneturvallisuusasetuksesta on päästy alustavaan sopuun kuluvalla viikolla. FEMA käy asiaan liittyen aktiivista vuoropuhelua Euroopan parlamentin kanssa varmistaakseen, että myös motoristit otetaan huomioon asioista päätettäessä.

Euroopan parlamentin, komission ja ministerineuvoston jäsenet pääsivät alustavaan sopuun yleisestä liikenneturvallisuusasetuksesta 26. maaliskuuta 2019. Nimensä mukaisesti tulevan asetuksen tavoitteena on kehittää ajoneuvojen turvallisuutta.

Kokouksessa päätettiin autoihin tulevaisuudessa vaadittavista älykkäistä apujärjestelmistä, kuten älykkäästä nopeusavustimesta, automaattisista hätäjarrutusjärjestelmistä sekä kuorma-autojen uusista näkyväisyysvaatimuksista. Uusien säädösten on tarkoitus astua voimaan vuonna 2022. Alustavasta sopimuksesta äänestetään vielä sekä Euroopan parlamentissa että jäsenmaiden parlamenteissa.

– Yleinen turvallisuusasetus tekee autoista ja kuorma-autoista turvallisempia liikenteen suojattomille osapuolille, kuten moottoripyöräiijöille. Olemmekin tukeneet tätä asetusta alusta alkaen ja olemme tyytyväisiä saavutettuun sopimukseen, kertoo eurooppalaisten moottoripyöräjärjestöjen kattojärjestön FEMA:n pääsihteeri Dolf Willigers.

FEMA on osallistunut aktiivisesti Euroopan komission asetuksen valmisteluprosessiin varmistaakseen, että moottoripyöräilijöiden ja muiden kaksipyöräisiä moottorikulkuneuvoja käyttävien turvallisuus otetaan huomioon uusia säädöksiä ja älykkäitä liikennejärjestelmiä kehitettäessä.

FEMA:n mukaan Euroopan komissio on erittäin yhteistyöhaluinen ja vaikuttaa ymmärtävän autoissa käytettävien kuljettajan aktiivisten avustusjärjestelmien ongelmat moottoripyöräsovelluksissa. Jatkuva yhteistyö Euroopan komission kanssa takaa, että eurooppalaisten motoristien ääni tulee kuulluksi myös EU:n päätöksenteossa. Autoissa pakolliseksi määrättävät järjestelmät tulevat tyypillisesti käyttöön moottoripyörissä muutamien vuosien viiveellä, ja onkin kriittistä, että myös motoristeja kuullaan niistä mahdollisesti päätettäessä.

Uusin numero