Eurooppalainen motoristitutkimus!

Riderscan-tutkimuksella FEMA pyrkii kartoittamaan tietoa moottoripyöräillijöiden turvallisuudesta eri Euroopan maissa. Näin pyritään tunnistamaan muutostarpeet ja luomaan yleiseurooppalaista osaamisen ja tiedon verkkoa. Tutkimuksen osarahoittajana on Euroopan komissio.

Tutkimuksen tarkoituksena on kerätä olemassaolevaa tietoa kaikilta motoristiturvallisuuden osa-alueilta, tunnistaa olemassaolevat ja muutosta vaativat seikat koko Euroopan tasolla ja levittää tietoa ja hyväksi havaittuja käytäntöjä sidosryhmille kaikkialla Euroopassa sekä kansallisella että EU-tasolla.

Vastaaminen kestää 10-15 minuuttia- Kysely on täysin anonyymi ja vastaajien yksityisyyden suoja on taattu. Kyselyn tuloksia käytetään olemassaolevan tutkimustiedon täydentämiseen ja sillä yritetään saada paras mahdollinen kuva kunkin man turvallisuustilanteesta.

Kyselyyn pääset oheisesta linkistä.

Uusin numero