AVIlta hyviä uutisia moottoriurheilulle: alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa yli 500 hengen tapahtumien järjestäminen sallittu

AVI on julkaissut tiedotteen koskien valtioneuvoston viimeisintä linjausta tapahtumien ja kilpailujen henkilömäärärajoituksista.

Lähde: Aluehallintovirasto
https://www.avi.fi/web/avi/-/heinakuussa-kokoontumisrajoitus-edelleen-50-henkea-suuremmat-yleisotilaisuudet-mahdollisia-erityisjarjestelyin

Aluehallintovirastojen uusien määräysten mukaan korkeintaan 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat heinäkuussa sallittuja. Jos järjestelyissä noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta, 51-500 henkilön tilaisuuksia voi järjestää. Tietyin lisäedellytyksin alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voi 1.7. alkaen järjestää myös yli 500 henkilön tapahtuman. Tapahtumajärjestäjä vastaa tapahtuman toteuttamisesta siten, ettei koronavirukseen liittyvä tautililanne pahene.

Aluehallintovirastot ovat tehneet 16.6.2020 tartuntatautilain mukaiset päätökset, joilla kielletään kaikki yli 50 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 31.7.2020 asti.

Yli 50 henkilön, mutta enintään 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia on kuitenkin mahdollista järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa, jos turvallisuus voidaan varmistaa rajaamalla asiakasmääriä ja tapahtumassa noudatetaan turvaetäisyyksiä sekä hygieniaohjeita. Aluehallintovirastot määräävät, että 51-500 hengen tilaisuuksissa pitää noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

Lisäksi 1.7.2020 alkaen alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yli 500 henkilön yleisötilaisuus tai yleinen kokous, jos se täyttää seuraavat kolme edellytystä:

  • tiloissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita, joiden kaikkien välille voidaan järjestää selkeä suojavyöhyke;
  • tilaisuuteen osallistuva yleisö voidaan sijoittaa omille istumapaikoille tai omille alueille enintään 500 henkilön erillisiin katsomolohkoihin tai yleisölle tarkoitettuihin alueisiin, joihin jokaiseen on oltava omat kulkureitit, palvelut (kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat) sekä tapahtumahenkilökunta;
  • yleisön turvallisuus voidaan varmistaa noudattamalla edellä mainittua THL:n ja OKM:n ohjetta.

Aluehallintovirastojen 16.6.2020 antamat määräykset ovat voimassa 1.7.2020 – 31.7.2020 ja ne on annettu tiedoksi yleistiedoksiantona. Tiedoksiannot ja määräykset löytyvät verkkosivuillamme osoitteesta http://www.avi.fi/web/avi/yleistiedoksiannot. Tartuntatautilaki mahdollistaa määräysten antamisen korkeintaan yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan.

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN MÄÄRÄYKSET PERUSTUVAT TARTUNTATAUTILAKIIN, EIVÄT VALMIUSLAKIIN

Hallitus totesi 15.6.2020, että poikkeusolot ja valmiuslain soveltaminen päättyivät tiistaina 16.6.2020. Poikkeusolojen päättyminen ei tarkoita sitä, että epidemian uudelleen kiihtymisen uhka olisi ohi.

Aluehallintovirastojen tekemät päätökset yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituksista eivät perustu valmiuslakiin vaan tartuntatautilakiin, joka on normaaliolojen lainsäädäntöä. Aluehallintovirastojen määräykset ovat voimassa, kuten päätöksissä mainitaan, myös poikkeusolojen päättymisen jälkeen. Tartuntatautilain perusteella on normaalioloissa jatkossakin mahdollista tehdä rajoitustoimia, joilla tartuntojen leviämistä voidaan ehkäistä.

Aluehallintovirastot korostavat jokaisen toimijan ja kansalaisen omaa vastuuta noudattaa viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia omassa toiminnassaan ja siten omalta osaltaan ehkäistä koronaviruksen leviämistä.

Julkaisemme määräyksiimme liittyviä tulkintoja verkkosivuillamme usein kysytyissä kysymyksissä. Tulkinnat voivat tukea tapahtumajärjestäjän päätöksentekoa.

Lisätietoja:

Puhelin 0295 016 666, sähköposti: koronainfo@avi.fi

Uusin numero