Alastaron kiihdytystoiminnasta ei vielä päätöksiä

Viikonloppuna kotimaisissa drag racing piireissä kuohahti, kun Lauttakylä-lehti uutisoi kiihdytyskilpailujen päättyvän Alastarolla ensin korkeimman hallinto-oikeuden ja oikaisussa ratayhtiön päätöksellä. Kilpailujen mahdollisesta lopettamisesta ei kuitenkaan vielä ole tehty päätöksiä.

– Asiaa koskeva uutisointi meni hieman väärin päin. Olemme ainoastaan antaneet ympäristöluvan edellyttämän selvityksen maaperän ja pohjaveden pilaantumisriskeistä ja niiden vähentämisestä, kertoo toimintaa pyörittävän Resykli Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tero Tupala.

Pöyry Finland Oy:n laatimassa selvityksessä esitellään maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi tehtävät toimenpiteet. Lisäksi todetaan, että ”Resykli Oy ei ole taloudellisista syistä eikä kiihdytysajotoiminnan vähyyden takia valmis tekemään mitään edellä mainituista poikkeavia erillisiä suojaustoimenpiteitä.”

– Ympäristölupaan sisältyy 10 päivää kiihdytysajoa vuodessa. Jos Aluehallintovirasto edellyttää, että kiihdytyssuoralle tulee rakentaa huleveden keräysjärjestelmä, on kyseessä miljoonaluokan projekti, eikä se maksaisi ympäristöluvan sallimalla käyttömäärällä itseään mitenkään takaisin, Tupala toteaa.

Jos Aluehallintovirastossa katsotaan nykyiset ja suunnitellut maaperän ja pohjaveden suojausmenettelyt riittäviksi, voivat kiihdytyskilpailut jatkua entiseen tapaan.

– Ei minulla ole mitään kiihdytysajoa vastaan, olen itsekin sitä harrastanut. Taloudelliset seikat on silti pidettävä aina mielessä, perustelee Tupala.

Teksti: Petri Suuronen

Uusin numero