Tutkimus: ajonopeus ei merkitsevä motoristin vammojen suhteen

Ei se vauhti vaan äkkipysäys, toteaa tutkimus. Kuva: Ducati.

Ajonopeuden sijaan moottoripyöräilijän vammoihin vaikuttaa tutkimuksen mukaan kuljettajan liikerata törmäyksen jälkeen.

Moottoripyörien dynamiikkaa tarkastelleessa maailmanlaajuisessa tutkimuksessa havaittiin, että ajonopeuden ja kuljettajan vammojen yhteys on satunnainen. Toisin sanoen onnettomuuteen joutuminen kovemmassa tilannenopeudessa ei automaattisesti johda pahempiin vammoihin. Tutkimuksen tekijät kuitenkin huomauttavat, että suurempi nopeus nostaa riskitasoa pidentyneen jarrutusmatkan ja vaikeutuneen hallittavuuden vuoksi.

Tutkimuksen tekijät ovat itse motoristeja, ja he epäilevät, että moottoripyöräonnettomuuksia tutkitaan samoilla periaatteilla kuin auto-onnettomuuksia. Autojen tapauksessa törmäyksiä tapahtuu kolme: itse auton törmäys, kuljettajan tai matkustajan törmäys auton suojavarusteisiin tai rakenteisiin ja kuljettajan tai matkustajan elinten törmäys hänen kehonsa sisäpuolella. Kaikki nämä vaimentavat törmäysenergiaa, mutta moottoripyöräonnettomuuksien tapauksessa kaksi ensimmäistä vaimentavaa tekijää jäävät puuttumaan. Moottoripyöräonnettomuuksia tulisikin tutkijoiden mukaan tarkastella eri tavoin, sillä kaksi ensimmäistä energiaa syövää törmäystä jäävät tapahtumatta.

Ajonopeuden sijaan moottoripyöräonnettomuuksissa kriittinen tekijä on onnettomuuden dynamiikka, erityisesti kuljettajan lentorata törmäyksen jälkeen, jolla näyttäisi olevan vaikutusta sekä loukkaantumisen tyyppiin että vakavuuteen. Tutkimuksen mukaan vaarallisin onnettomuustyyppi on sellainen, jossa kuljettaja lentää moottoripyörän ohjaustangon yli. Tällaiset onnettomuudet näyttäisivät tutkimuksen mukaan johtavan yleisimmin loukkaantumiseen. Lisäksi toipumisajat olivat tyypillisesti pisimmät. Myös oikealle ja vasemmalle kaatuminen aiheuttivat merkittäviä vammoja. Onnettomuustyypistä riippumatta esimerkiksi tieinfrastruktuurin kohteet, joihin kuljettaja voi törmätä, todettiin vaarallisiksi.

Mielenkiintoista kyllä valtaosa olkapäävammoista kärsineistä kuljettajista oli käyttänyt onnettomuushetkellä suojavarusteita. Tutkimuksen tekijät nostavatkin ilmoille kysymyksen, onko suojavarustusten vaatimuksia suunniteltaessa otettu moottoripyöräonnettomuuksien dynamiikka riittävällä tavalla huomioon. He kehottavat lisätutkimuksiin, joissa arvioidaan moottoripyöräilijän liikerataa esimerkiksi kilpailutilanteissa tapahtuneiden onnettomuuksien jälkeen.

Tutkimukseen vastasi 1578 moottoripyöräilijää 30 eri maasta.

Tutkimusraportin voit lukea täältä (englanniksi).

Muokattu 27.3.2020 klo 8.11: lisätty onnettomuustutkimuksia vertaileva osuus.

Uusin numero