Tulevaisuudessa henkilöautokortilla kevytmoottoripyöräilemään? – LVM ei vielä innostunut, mutta valoa nähtävissä

Suomen MP-kauppiaat on ajanut Suomenkin siirtymistä monessa EU-maassa yleiseen käytäntöön, jossa B-kortilla saisi ajaa myös kevyitä kaksipyöräisiä, ns. ”kevareita”, joiden kuljettaminen edellyttää nykyään A1-ajokorttia. Vaikkei LVM juridisista syistä johtuen voinutkaan suhtautua asiasta tehtyyn kysymykseen myötämielisesti, MP-kauppiaiden puheenjohtaja Anu Åberg näkee asiassa mahdolisuuden.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka vastasi elokuussa kansanedustaja Jani Mäkelän esittämään kirjalliseen kysymykseen kevyiden kaksipyöräisten ajo-oikeudesta B-ajokortilla. Mäkelä kaipaili Suomen liittymistä EU-lainsäädännön mahdollistamaan käytäntöön, jossa henkilöauton kuljettamiseen oikeuttavalla B-ajokortilla voisi ajaa myös kevytmoottoripyöriä eli luokan A-1 ajoneuvoja.

Suomen MP-kauppiaat ehdotti lisäksi, että ajo-oikeuden saamiseksi pitäisi suorittaa ajokoe, jonka jälkeen korttiin liitettäisiin ajo-oikeuden osoittava A1-merkintä.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan vastauksessa todettiin, että EU-lainsäädännön mukaan A1-ajo-oikeus B-kortilla on kansallinen. Sitä ei voi merkitä korttiin, koska se ei ole voimassa muiden jäsenvaltioiden alueella.

Lisäksi kansallinen lainsäädäntömme ei Harakan mukaan mahdollista A1:n myöntämistä B-kortin omistajalle,  vaan edellyttää ajokorttilain muutoksen.

”A1-luokan moottoripyörän kuljettamista B-luokan ajokortilla voidaan tarvittaessa tarkastella uudestaan tulevaisuudessa ajokorttilainsäädännön tarkastelun yhteydessä”, Harakka kirjoittaa. Samalla hän edellyttää, että  ajokorttivaatimusten vaikutus liikenneturvallisuuteen arvioidaan.

– Harakka toteaa vastauksessaan kuitenkin, että muutos on mahdollinen, kun ajokorttilainsäädäntöä uusitaan seuraavan kerran. Tulkitsemme tämän siten, että tiettyä myötämielisyyttä on havaittavissa, Suomen Mp-kauppiaiden puheenjohtaja Anu Åberg toteaa.  – Se on hyvä asia, koska se on askel lähemmäs eurooppalaista lainsäädännön käytäntöä.

– Samalla se sopii tähän maailman aikaan korostamaan energiatehokkaan yksilöllisen liikkumisen ja erityisesti työmatkaliikkumisen merkitystä.

– Kevytmoottoripyörien ja skoottereiden liikenteessä viemä tila ja hiilijalanjälki ovat huomattavasti alhaisempia kuin keskimäärin autoissa. Lisäksi ne vievät pysäköitäessä vähemmän tilaa, Åberg muistuttaa.

– Monessa Euroopan maassa kevytmoottoripyöriksi luokiteltavat isot skootterit ovat työjuhtia, joilla hoidetaan työliikkuminen ja kaupassa käynti. Erityisesti kaupunkiympäristöissä ne ovat tavattoman näppäriä.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan kirjallinen vastaus on luettavissa täällä:
Liikenneministeri Harakan Vastaus

Uusin numero