Traficom päivittämässä rakentelulainsäädäntöä

Ajoneuvolain uudistukseen liittyen Traficom on päivittämässä rakentelulainsäädäntöä. Määräysluonnoksessa esitetään poistettavaksi useita vanhojen säädösten omituisuuksia.

Suomen kansallista ajoneuvolakia ollaan muuttamassa syyskuun alussa voimaan tulevaa EU-asetusta vastaavaksi. Samalla päivitetään L-luokkien ajoneuvojen – esimerkiksi moottoripyörien – korjaamisesta ja rakentelusta annettua lainsäädäntöä. Traficomin määräysluonnos L-luokan rakenteen muuttamisesta on tällä hetkellä lausuntokierroksella.

Määräysluonnoksessa poistetaan muutamia vanhojen säännösten omituisuuksia ja annetaan ainakin yksi tärkeä määritelmä. Tärkeimmät esitetyt muutokset ovat seuraavat:

Melurajat. Jatkossa ei-tyyppihyväksyttyjen, yli 175-kuutioisten moottoripyörien suurin sallittu melutaso olisi aina 103 dB(A). Tyyppihyväksyttyjen moottoripyörien meluraja on tyyppikilven arvo +5 dB(A), ei kuitenkaan yli 103 dB(A). 

Tällä hetkellä ennen 1.1.1992 käyttööntettujen yli 175-kuutioisten moottoripyörien meluraja on 106 dB(A), 1.1.1992 ja sen jälkeen käyttöönotettujen osalta meluraja on 103 dB(A) ja tyyppihyväksytyillä tyyppikilven arvo +5 dB(A).

Muutoksena siis ennen 1992 käyttöönotettujen meluraja laskee, ja myös tyypihyväksytyille asetetaan 103 dB(A) maksimi.

Takahaarukan jatkot ja tehdasvalmisteiset osat. Jatkossa takahaarukan pulttikiinnitteiset, tehdasvalmisteiset jatkopalat olisivat hyväksyttyjä. Tärkeänä seikkana myös ”tehdasvalmisteinen osa” on määritelty, sillä tarkoitettaisiin ”tieliikenteessä käytettävään ajoneuvoon tarkoitettua osaa, jonka valmistajalla on riittävä ammattitaito sekä tarkoituksenmukaiset laitteet ja tilat kyseisen osan valmistamiseksi”. Määritelmälle löytyy varmasti takahaarukoiden jatkojen lisäksi muitakin sovelluksia.

Jousituksen ja jarrujen muutokset. Jatkossa etuhaarukan saa vaihtaa kevyemmästä ajoneuvosta peräisin olevaan, vähintään yhtä suurilla putkilla varustettuun etuhaarukkaan. Samaten jarrut saa vaihtaa vähintään saman tehoisen moottoripyörän jarruihin.

Tämänhetkisessä lainsäädännössä kriteereinä käytetään tehoa sekä massaa, mikä aiheuttaa erikoisia tilanteita, kun vanhoihin, pienitehoisiin pyöriin ei ole sallittua vaihtaa esimerkiksi uusien sporttipyörien jousitusta ja jarruja, vaikka niiden parempi suorituskyky on päivänselvää.

Luonnoksessa myös mainitaan, että teleskooppihaarukan muuttaminen muun tyyppiseksi tai muun haarukan muuttaminen teleskooppihaarukaksi katsottaisiin jousityypin muutokseksi, eli ajoneuvolle olisi tehtävä muutoksen jälkeen jarrutestaus.

Määräysluonnos on lausuntokierroksella. Lausuntoja voi antaa 24. elokuuta 2020 saakka.

Määräysluonnos ja perustelumuistio

Uusin numero