Traficom ei tarjoa neuvoja katsastustilanteessa – onko toiminta hallintolain vastaista?

Traficom katsoo kaksoisrooliinsa vedoten, että se ei voi antaa katsastajalle ajoneuvon hyväksymiseen tai hylkäämiseen liittyvää teknistä ohjeistusta katsastuksen aikana. Näin Traficomin voidaan ehkä katsoa toimivan hallintolain vastaisesti. Joka tapauksessa asiakkaan Traficom jättää katsastajan osaamattomuuden ja/tai mielivallan armoille.

Uutisoimme 12. toukokuuta tapauksesta, jossa katsastaja ei ollut saanut Traficomilta vastausta katsastustapahtuman yhteydessä nousseeseen, jarruihin liittyneeseen tekniseen kysymykseen. Tämän johdosta katsastaja ei hyväksynyt Testmillin moottoripyörän jarruista kirjoittamaa lausuntoa, hylkäsi katsastuksen ja vaati jarruille häipymistestiä, sillä käytettävissä ei ollut identtisillä jarruilla suoritettua vertailutestitulosta.

Testmill ja MMAF katsoivat tämän johtuneen Traficomin muuttuneesta tulkinnasta, joten jarrutestejä suorittava Testmill ilmoitti keskeyttävänsä testaustoiminnan toistaiseksi.

Traficomin tiiminvetäjä Miikka Heikkinen kuitenkin kiistää uuden tulkinnan ja vetoaa Traficomin rooliin katsastustoiminnan valvojana.

– Olemme katsastustoimintaa valvova taho, joten emme voi antaa katsastajalle ohjeita katsastustapahtuman hylkäämiseen tai hyväksymiseen liittyen, Heikkinen toteaa.

Kaksoisrooliin vetoaminen on erikoista, sillä Traficomilla on ajoneuvojen teknisiin asioihin liittyen itse asiassa kolmoisrooli. Traficom nimittäin laatii ajoneuvojen teknisiä asioita koskevat säännökset, tulkitsee niitä sekä valvoo niiden noudattamista. Siitä huolimassa Traficom sysää vastuun katsastuksen asianmukaisuuden valvonnasta asiakkaalle, eikä tarjoa katsastajalle ohjeita säädösten tulkintaan katsastustilanteessa. Valvovana viranomaisena Traficomilla on kuitenkin hallintolain mukaan neuvonantovelvollisuus omaan hallintoalaansa liittyvissä asioissa, joten toimintaa voisi pitää jopa lain vastaisena.

Koska katsastajien saatavilla ei Traficomin toiminnan vuoksi ole neuvoja epäselvissä tilanteissa, on katsastajan looginen toimintamalli hylkäys, johon siis asiakkaan on vaadittava oikaisua. Teoriassa se, että selkeitä toimintaohjeita ei ole tarvittaessa saatavilla, mahdollistaa katsastajalle katsastuksen mielivaltaisen hylkäämisen esimerkiksi asiakkaan pärstäkertoimen perusteella – katsastajahan voi aina vedota siihen, ettei ollut asiasta varma, eikä neuvoja ollut saatavilla.

– Jos asiakas katsoo, että katsastuksen yhteydessä tapahtuu virhe, on hänen tehtävä katsastuspäätöksen oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen ratkaisu ei ole tyydyttävä, voi asian viedä eteenpäin hallinto-oikeuteen, kertoo Heikkinen.

Vaikka Traficomilta kerrotaan käytäntöjen säilyneen entisellään, pitää Testmillin Teemu S. Lindfors tilannetta jarrutestien osalta edelleen epäselvänä, eikä Testmill jatka testaustoimintaa ennen kuin Traficom antaa asiaan tyhjentävän vastauksen. Kymmenen vuoden ajan jarrutestejä suorittanut Testmill ei ole törmännyt kertaakaan tapaukseen, jossa levyjarrujen häipyminen olisi testin aikana aiheuttanut ongelmia.

– Olemme tiedustelleet asiaa Traficomilta saamatta siihen yksiselitteistä vastausta. Emme halua aiheuttaa katsastajille ongelmia. Jos Traficom ei itse osaa sanoa, kelpaako lausuntomme vai ei, testaamisen jatkaminen ei ole mahdollista, Lindfors perustelee.

Testmillin kokemusten perusteella Traficom ei ole aiemmin edellyttänyt levyjarrullisilta moottoripyöriltä häipymistestejä. Jos Traficom nyt ei osaa antaa yksiselitteistä vastausta levyjarrujen häipymistestien suhteen, lopettaa Testmill testitoiminnan pysyvästi, mikä olisi ikävä uutinen muun muassa omavalmisteista tai runkomuutoksista haaveileville.

Uusin numero