Suomen Motoristit vaatii moottoripyörien autoveron puolittamista: ilmasto ja toimiala kiittävät


Suomen Motoristit ry (SMOTO) on selvittänyt moottoripyörien autoveron alentamisen taloudellisia vaikutuksia ja sen vaikutuksia päästöihin. Tulosten perusteella SMOTO vaatii moottoripyörien autoveron alentamista verotuksen epäoikeudenmukaisuuden korjaamiseksi, puhtaamman liikkumisen edistämiseksi ja moottoripyöräalan taloudellisen kestävyyden ylläpitämiseksi.

Moottoripyörien autovero määräytyy moottorin tilavuuden mukaan siten, että isokokoisemmin moottorein varustetuista pyöristä maksetaan enemmän autoveroa. Veroprosentti liikkuu 9,8 – 24,4 välillä.

Moottoripyörien autovero on vuoden 2019 alusta CO2-päästöihin nähden yli kaksinkertainen henkilöautoihin verrattuna. Koska moottoripyörät ovat merkittävästi pienipäästöisempiä kuin autot, vähentää niiden käyttö hiilidioksidipäästöjä, kun niillä korvataan henkilöautojen käyttöä.

– Moottoripyörätoimiala kärsii verotuksen epäoikeudenmukaisuudesta johtuvasta kaupankäynnin vähentymisestä, joten siitä on taloudellista haittaa toimialalle sekä valtiontaloudelle. Moottoripyörien autoveron puolittaminen laskisi moottoripyörien hintaa niin paljon, että kaupankäynnin kasvu kompensoisi sen, SMOTOn varapuheenjohtaja ja edunvalvontajohtaja Jari Kielinen toteaa.

Esimerkiksi 506 – 755 -kuutiosenttimetrin moottorilla varustetun pyörän autovero on tällä hetkellä 22 %. Jos pyörän arvonlisä- ja autoveroton hinta on 8400 €, niin siihen tulee päälle arvonlisäveroa 2016 € ja autoveroa 2705,75 €, jolloin kokonaishinta on 13 121,75 €. Verojen osuus on tällöin 35,98 %. Jos autovero puolitetaan, on se 1185,67 € ja kokonaishinnaksi tulee 11 601,67 €, jolloin verojen osuus laskee 27,60 prosenttiin.

SMOTO arvioi, että veron puolittaminen kasvattaisi myyntiä vuonna 2017 ensirekisteröidystä 2927 moottoripyörästä. Verotulot säilyisivät nykyisellä 15,5 miljoonan euron tasolla, jos uusien moottoripyörien myynti kasvaisi 47,5 % suuremmaksi 4317 (+1390) kappaleeseen. Luku voi tuntua suurelta, mutta arvioitu 4317 uuden moottoripyörän myyntimäärä on täysin realistinen ja koko 2000-luvun alusta vuoteen 2012 saakka Suomessa myytiin sitä enemmän moottoripyöriä.

Mp-myynnin lisäys kasvattaisi keskimääräisellä mp:n myyntihinnalla (1390 kpl x 8400 €) esimerkin mukaan alaa 11,7 miljoonalla eurolla, noin 4 prosentilla. Samalla se lisäisi varusteiden, varaosien, tarvikkeiden ja huoltopalvelujen myyntiä sekä vakuutuspalveluja ja autokoulujen mp-koulutusta. Kaupan ja työllisyyden lisäys kerryttäisivät lisäksi valtion verotuloja.

Keskiverron uuden moottoripyörän ja auton CO2-ominaispäästön ero on päästömittauksen uudistuksen jälkeen noin 30 prosenttia per ajettu kilometri moottoripyörän hyväksi. Tämä vahvistaa sitä, että liikennesektorin ilmastotavoitteet saavutetaan nopeammin korvaamalla moottoripyörällä auton sijaan tehtyjä ajosuoritteita.

– Jos esimerkiksi VTT:n LIISA-mallin mukaan vuonna 2017 lasketuista henkilöautokilometreistä kolme prosenttia korvattaisiin moottoripyörällä ajetuilla kilometreillä, voitaisiin säästää vuosittain noin 53 500 tonnia hiilidioksidia. Henkilöautoilun nykyisiin kokonaispäästöihin verrattuna päästöt vähenisivät lähes prosentilla. Se olisi tehokasta ilmastopolitiikkaa.

– Moottoripyörien käyttöä tulisikin suosia ilmastopoliittisin perustein autoveron puolittamisella sekä
muilla moottoripyöräilyä suosivilla keinoilla, Jari Kielinen päättää.

Uusin numero