Suomalainen motoristi: EI kilometripohjaiselle käytön verotukselle


Suomen Motoristit ry. teki vuoden 2018 lopussa kyselyn moottoripyöräilyn verotuksesta, päästöistä, sähkökäyttöisistä 2-pyöräisistä ja niiden palvelumalleista Suomessa. Kyselyyn vastasi 1347 motoristia. Vastaukset kertovat mielenkiintoisella tavalla suomalaisen motoristin mielenmaisemasta ja sen muutoksista.

Seuraavassa on analysoitu kyselyn tuloksia ja verrattu niitä SMOTOn aiempiin kyselyihin. SMOTO on tehnyt kyselyitä eri aiheista säännöllisesti vuodesta 2016 alkaen. Ne taustoittavat merkittävällä tavalla moottoripyöräilyä Suomessa ja niihin on viitattu jopa eri ministeriöiden lainvalmistelutyössä.

Suomalainen motoristi omistaa keskimäärin 1,6 moottoripyörää ja ajaa keskimäärin 7200 km vuodessa. Moottoripyörien määrä on eri kyselyissä vaihdellut välillä 1,6-1,7 ja ajomäärä vuodessa 6400-8200 km. Motoristien keski-ikä oli 50 v ja naisia oli 10 %. Aiempiin kyselyihin verraten motoristien keski-ikä on kasvussa, v. 2016 se oli 46 v. Motoristeista n. 2/3 ajaa työmatkoja, vuodessa n. 1800 km.

Motoristien mielestä moottoripyörien verotus on kohtuutonta (91 %). Kyselyssä kysyttiin: ”Jos moottoripyöräilyä on pakko verottaa, mikä olisi mielestäsi paras tapa maksaa moottoripyöräilystä perittävät verot ja veroluontoiset maksut?”. Kysymys jakoi mielipiteitä ja vanhojen pyörien omistajat luonnollisesti kannattavat hankintaveroa käytön verotuksen sijaan.

– Niukasti eniten kannatusta sai ”Vain autoverona hankinnan yhteydessä” ja seuraavaksi ”Vain vuotuisena käyttömaksuna”. ”Kilometrivero” sai vähiten kannatusta. ”Kilometriveron” peikkona on pakkoseuranta, ”musta laatikko”, joka nähdään yksilön suojaa heikentävänä. Polttoaineen valmistevero on yksinkertaisempi keino periä matkaan liittyvää maksua, kertoo SMOTOn varapuheenjohtaja ja edunvalvontajohtaja Jari Kielinen.

Aiemmissa kyselyissä on kysytty samaa, mutta vastauksena on täytynyt valita vain yksi vaihtoehto. Tällöin suosituin on ollut ”polttoaineessa”, seuraavana ”hankintaverona” ja kolmantena ”käyttömaksuna”.

Kun kysyttiin, ”Tulisiko moottoripyörien autovero muuttaa päästöpohjaiseksi (CO2) henkilöautojen tapaan?”, n. 50 % vastasi kyllä. Aiemmissa kyselyissä ”kyllä”-vastauksia oli vain 10 %. Tietoisuus CO2-päästöjen merkityksestä on siis kasvamassa motoristien keskuudessa ja SMOTOn kampanjointi aiheesta v. 2018 lopulla lienee lisännyt sitä.

Moottoripyörien päästö- ja kulutustiedot kiinnostavat yli 70 %:a motoristeista (vastaukset ”vähän”-”paljon”). ”Ei yhtään” kiinnostuneita oli alle 30 %. Aiemmin moottoripyörien CO2-päästöistä oli kiinnostunut vain n. 16 %, nyt vähintään hiukan kiinnostuneita oli 66 %.

Sähkömoottoripyörän olisi valmis hankkimaan heti vain 3 % motoristeista, mutta hankinta kiinnostaa useampia ja hankintatuki lisäisi kiinnostusta hiukan (11-16 %). N. 15 % pitää sähkömoottoripyöriä itselleen lähitulevaisuudessa sopivina ja monet odottavat niiden tekniikan kehittymistä (42 %). Sähkömoottoripyöriä pidetään sopivina lyhyille ajomatkoille. Sähkömoottoripyörien hankinnan esteinä pidetään niiden lyhyttä toimintamatkaa ja korkeaa hintaa.

Vain n. 27 % vastaajista pystyy hyödyntämään joukkoliikennettä, 73 % ei ollenkaan. Liikkuminen palveluna (MaaS) kiinnostaa 10-20 % vastaajista, mutta vain alle 0,5 % on sitä käyttänyt. Vuokrapolkupyörät ja -sähköpolkupyörät kiinnostavat eniten (25-30) %, mopot ja mp:t vähiten (< 15 %). – Ei ole yllätys, että hiilivapaaseen liikenteeseen pyrittäessä "pakko" ei saa kannatusta, mutta "porkkana" saa. Monet näkevät moottoripyöräilyn myös elämäntapana ja haluavat ajaa nykyisillä moottoripyörillään, Kielinen päättää.

Uusin numero