SMOTO varoittaa motoristeja kalsiumkloridista

Keväisin katupölyn sidontaan käytetään kalsiumkloridia. Väärinkäytettynä aine aiheuttaa motoristeille merkittäviä ongelmia. Keväällä kannattaakin olla erityisen valppaana paitsi irtosoran, myös pölynsidonta-aineen varalta.

Suomen Motoristit ry. (SMOTO) tutki viime kesänä kalsiumkloridin aiheuttamia ongelmia moottoripyöräilijöille. Tutkimuksessa selvisi, että aineen virheellinen käyttö oli aiheuttanut motoristeille hengenvaarallisia tilanteita. Yleisimmät ongelmat liittyivät liian vahvojen pitoisuuksien käyttöön tai aineen käyttöön koko ajoradalla pelkän reunan sijaan.

Lisäksi viranomaisten suhtautuminen asiaan vaikutti monessa tapauksessa epäasialliselta. Kun liukkauden havainneet tai siitä kärsineet motoristit olivat ottaneet yhteyttä tien- tai kadun ylläpidosta vastanneisiin, vaihteli näiden asenne asiallisesta suhtautumisesta täyteen hiljaisuuteen. Usein tapahtunut laitettiin urakoitsijan syyksi.

Ongelmallista on, että muiden virheiden seurauksista joutuvat maksamaan moottoripyöräilijät monin eri tavoin. Vahingoista koituvan laskun maksavat kaikki motoristit vakuutusmaksujen muodossa. Vain harva vahingon kärsinyt vie asian niin pitkälle, että hakisi vahingon aiheuttajalta korvauksia ja vielä harvempi on niitä saanut. Myös vakuutusyhtiöiden suhtautuminen tapauksiin voi vaihdella.

– Kun liuosta käytetään tarpeeksi laimeana, niin se ei aiheuta ongelmia. Monestihan kadut siivotaan käytännössä vielä öisin, kun ei ole liikennettä häiritsemässä, kertoo Ronnie Karlsson Suomen suurimmasta kalsiumkloridivalmistajasta, TETRA Chemicalsista.

Karlsson kertoo, että Tetra Chemicals ei varsinaisesti kouluta urakoitsijoita tai näiden työntekijöitä kalsiumkloridin käyttöön.

– Annamme kyllä neuvontaa ja ohjeistusta, mutta emme tee valvontaa. Kalsiumkloridi on turvallista oikein käytettynä. Keväällä tai kesällä riski kaksipyöräisillä liikkuville on siinä, että käytetään liian vahvoja liuoksia. Kevään katupölyn sidontaan ohjeistetaan käyttämään laimeaa liuosta, mutta urakoitsija tai aliurakoitsija saattaakin käyttää ohjeistuksemme vastaisesti vahvempaa liuosta, Karlsson murehtii.

SMOTOn puheenjohtaja Marja Kuosmanen muistuttaa kaupunkeja ja ELY-keskuksia hoitamaan myös valvontavastuunsa kalsiumkloridin käytössä.

– Kaipaamme viranomaisilta parempaa [kalsiumkloridin käytön] valvontaa ja seurantaa. Tilanne on sellainen, että kaupungit vastaavat omien alueidensa kaduista, mutta valtateiden hoidosta vastaavat ELY-keskukset. Siinä missä kaupungeissa palautteet yleensä aiheuttavat nopeammin toimintaa, ELY-keskusten vastuulla olevilla tiealueilla homma tuntuu ongelmatilanteissa toimivan heikommin, SMOTOn puheenjohtaja Marja Kuosmanen murehtii.

– Asialla on tietenkin monta puolta. Motoristinkin pitää osata olla hereillä ja suhtautua epäilevästi, jos tien tai kadun pinta vaikuttaa tavallisuudesta poikkeavalta, se on osa motoristin perusturvallisuutta. Poikkeava pinta voi yhtä hyvin olla vaikka öljyinen. Mutta toisaalta motoristin pitää voida saada ajaa luottaen siihen, että teiden kunnossapito tehdään pieteetillä ja turhia riskejä aiheuttamatta. Jos 10 polkupyöräilijää olisi kaatunut ja loukkaantunut vastaavissa tilanteissa, niin kalsiumkloridin käyttö olisi todennäköisesti jo kielletty ja valvontaa parannettu, Kuosmanen pohtii.

Lähde: SMOTO

Uusin numero