SMOTO: moottoripyörien autovero poistettava ja ajaminen sallittava bussikaistoilla


Suomen Motoristit ry:n moottoroitujen kaksipyöräisten strategialla säilytetään motoristin vapaus ja turvallisuus, korjataan verotus ja turvataan yhdenvertaisuus liikenteessä.

Suomalaisten motoristien edunvalvoja Suomen Motoristit ry (SMOTO) on jo vuodesta 2016 lähtien tuonut esille kriittisen tarpeen luoda valtakunnallinen moottoroituja kaksipyöräisiä ajoneuvoja (M2P) koskeva strategia. Tämä asian nosti esille myös 2017 eduskunnan parlamentaarinen liikennetyöryhmä. Nyt SMOTO on saanut valmiiksi sen omalta osaltaan.

– M2P-strategian tavoitteena on turvata motoristien ja mopoilijoiden tasavertainen kohtelu muiden liikennemuotojen kanssa. On sitten kyse turvallisuudesta, verotuksesta, lainsäädännöstä, tieinfrasta tai motoristista osana liikennejärjestelmää. Tuleva liikennejärjestelmä pursuaa digitaalisten palvelujen verkkoja ja itsestään ajavia autoja. Motoristin pitää olla turvassa tiellä liikkuessaan ja hänellä on oltava täysi valta ja oikeus päättää häntä koskevan datan saatavuudesta sekä järjestelmien päälläolosta, Suomen Motoristit ry:n puheenjohtaja Marja Kuosmanen kertoo.

SMOTOn mielestä moottoripyörien ja mopojen sääntelyn on oltava nykyistä enemmän käyttäjälähtöistä ja käyttäjää palvelevaa. Moottoripyöräilyyn ei saa soveltaa sääntelyä tai säädöksiä, joilla ei ole motoristin liikenneturvallisuutta parantavia vaikutuksia. Nykyisin käytössä olevien moottoripyörien käyttöä ei ole perustetta rajoittaa tulevaisuudessakaan.

Moottoripyörien pienet päästöt on huomioitava, ja moottoripyörien autovero on alennettava samalle tasolle kuin samoilla päästömäärillä olevilla henkilöautoilla on. Autoveroa on jatkossa alennettava samalla tavalla samassa tahdissa kuin autojen verotusta alennetaan.

Moottoripyörien autovero pitää poistaa kuten autojenkin ja siirtyä käytön verotukseen. Moottoripyörien ostamisen ja käytön verotuksen tulee olla tasapuolinen ja yhdenvertainen henkilöautojen kanssa.

SMOTO toteaa, että moottoripyörät ovat kestävän kehityksen mukainen osa liikennejärjestelmää, joka pienentää liikenteen ruuhkaisuutta ja päästöjen määrää. Moottoripyörien tarvitsema tila liikenteessä ja pysäköinnissä on paljon pienempi kuin esimerkiksi autojen, ja moottoripyörille tarkoitetut parkkipaikat lisäävät niiden käytettävyyttä työmatka- ja asiointiliikenteessä.

Mopot saa jo nykyään pysäköidä samalla tavoin kun polkupyörät ja niillä voidaan ajaa kaupunkien bussikaistoilla. Moottoripyörille on myös myönnettävä oikeus ajaa bussikaistoilla ruuhkien pienentämiseksi.

Moottoripyörien ja mopojen parissa toteutuu monenlaista kasvattavaa ja sosiaalista harrastustoimintaa, joka pienentää yksilöiden syrjäytymisriskiä, ja tuo monelle ammatillista osaamista. Harrastustoimintaa tulee tukea yhteiskunnan, yhteisöjen, kaupallisten toimijoiden ja yksityisten tahojen yhteistyönä harrastuksen tuottamien teknisten ja sosiaalisten hyötyjen vuoksi.

Liikenneinfran suunnittelussa moottoroitujen kaksipyöräisten erityisominaisuudet on otettava huomioon väylien ja niiden varusteiden suunnittelussa. Tien päällysteen kulumisesta, sen kunnossapitotoimista tai käytetyistä materiaaleista tai rakenteista ei saa aiheutua vaaraa motoristeille tai mopoilijoille.

Liikennemerkkien ja opastinten sijoittamisesta sekä näiden sijoittamiseen käytettävistä portaaleista ja pylväistä ei saa aiheutua vaaraa motoristeille tai mopoilijoille materiaalien, näkyvyyden tai sijoituksen takia.

– Moottoripyöräilijöille turvallinen tie on turvallinen tie kaikille, Marja Kuosmanen toteaa. – Siksi on teitten kunnossapidossa ja rakentamisessa on otettava huomioon moottoripyöräilyn erityisvaatimukset. Hyvä esimerkki on se, että teiden paikkauksessa ei saa käyttää materiaaleja, joiden kitkakerroin poikkeaa muusta tiestä. Poikkeavan materiaalin tuottamat riskit voivat olla kuolemaan johtavan onnettomuuden aiheuttava yllätys motoristille.

Moottoroidut kaksipyöräiset ovat alhaisen energiankulutuksen ja päästöjen ansiosta paras ja ympäristöystävällisin vaihtoehto työ- ja asiointimatkoilla kaupunkialueilla, taajamissa ja haja-asutusalueilla. SMOTOn kanta on, että polttomoottoristen ajoneuvojen muuntotuet, sähkökäyttöisten ajoneuvojen hankintatuet sekä valtion moottoriajoneuvojen romutuspalkkio on ulotettava myös moottoroituihin kaksipyöräisiin.

– Älyliikenne ja tietopalvelut ovat yksi tämän hetken kuuma peruna, Marja Kuosmanen toteaa. – Ei ole yhdentekevää, kuka ja millä perustein voi saada tietoonsa missä motoristi kulkee ja milloin. Lisäksi esimerkiksi itsestään ajavien autojen on kyettävä ”näkemään” sataprosenttisen luotettavasti motoristi ja hänen moottoripyöränsä, toisin kuin asia tällä hetkellä on. Olemme vaikeiden asioiden äärellä, ja liian nopea eteneminen autonomisen liikennejärjestelmien kanssa tietää motoristeille monenlaisia riskejä.

SMOTO edellyttää, että pyörän haltijalla on oikeus poiskytkeä halutessaan kaikki moottoripyörän ajamiseen, käyttäytymiseen, kytkeytymiseen ulkoisiin järjestelmiin, kommunikaatioon ja tietoon vaikuttavat tekniset laitteet ja järjestelmät ilman mitään esteitä.

Motoristin ja mopoilijan liikkumista ja liikennekäyttäytymistä koskevat tiedot ovat vain tämän itsensä omaisuutta ja hän yksin päättää niiden käyttämisestä, jakelusta ja julkisuudesta.

Strategian laatimisen taustamateriaalina on käytetty SMOTOn tekemiä kyselyjä, kannanottoja, statementteja ja tutkimuksia.

– SMOTO on jakanut tuoreen M2P-strategiansa viranomaisille, päättäjille, lainsäätäjille ja toimenpiteiden toteuttajille. Toivomme strategian herättävän avointa ja läpinäkyvää vuoropuhelua esimerkiksi säädös- ja verovalmisteluun liittyen, Marja Kuosmanen esittää.

Uusin numero