Ranskan ruoka-, ympäristö- ja työturvallisuusvirasto: kaksipyöräiset vastaus kaupunkien ilmanlaatuongelmiin

Ranskalaisvirasto pitää joissakin tilanteissa moottoripyöräilyä julkista liikennettä parempana liikkumismuotona. Kuva: FEMA.

Ranskan ruoka-, ympäristö- ja työturvallisuusviraston tutkimuksen mukaan moottoripyörien käytön lisääminen voisi auttaa parantamaan merkittävästi urbaanien alueiden ilmanlaatua.

Viime vuonna kotimainen liikenne- ja viestintäministeriö pudotti melkoisen pommin ilmoittamalla tavoitteekseen moottoripyöräilyn suosion kasvattamisen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Nyt ranskalainen ruoka-, ympäristö- ja työturvallisuusvirasto ANSES liittyy joukkoon esittämällä tutkimukseensa perustuen, että moottoroidut kaksipyöräiset voivat olla tärkeässä roolissa kaupunkien ilmanlaadun parantamisessa.

Ranskan terveys- ja ympäristöministeriön tilaamassa tutkimuksessa selvitettiin muun muassa, että moottoripyörän paino on keskimäärin neljänneksen auton painosta, se vie tilaa noin neljänneksen autoon verrattuna ja matka-aika kaupunkialueella on vähintään puolet lyhyempi kuin autolla. Lisäksi tutkimuksen mukaan moottoripyörillä kaupungissa liikkumisen sujuvuus on omiaan vähentämään ruuhkia. ANSES näkeekin moottoripyöräilyn erityisesti ruuhka-aikoina jopa julkista liikennettä suositeltavampana tapana kaupunkialueella matkustamiseen.

Tutkimuksen perusteella ANSES on rakentanut kolme urbaanin ilmanlaadun parantamiseen tähtäävää tulevaisuudenkuvaa. Niistä ensimmäisessä keskitytään autoliikenteen hiukkassuodattimien lisääntymiseen, toisessa painotetaan massasiirtymistä sähköajoneuvoihin ja kolmannessa, vaikutuksiltaan suurimmassa, pyritään muuttamaan ajoneuvokantaa ympäristölle vähemmän haitalliseen suuntaan.

Kolmas skenaario suosittelee henkilöautoliikenteen vähentämistä 25 % ja kuorma-autoliikenteen 20 %. Tätä korvattaisiin lisäämällä diesel- ja sähköbussiliikennettä 75 % ja sekä sähkö- että polttomoottorikäyttöisten kaksipyöräisten käyttöä 50 %.

– Se, että tiedeyhteisö ja viranomaiset tunnustavat moottoripyörien edut urbaanissa liikenteessä voi olla tärkeä, viranomaiskeskusteluamme tulevaisuudessa helpottava askel, kommentoi eurooppalaisten motoristijärjestön FEMA:n Wim Taal järjestön tiedotteessa. 

Uusin numero