Moottoripyöräonnettomuudet ovat vähentyneet vaikka moottoripyörien määrä on yli kaksinkertaistunut

Moottoripyöräilyn turvallisuus Euroopassa on viime vuosien aikana parantunut merkittävästi. ”Vaikka kehitys on ollut myönteistä, tarvitaan lisää toimenpiteitä moottoripyöräilyn ja yleisen liikenneturvallisuuden parantamiseksi”, sanoo Teknisen Kaupan Liiton moottoripyöräjaoston asiamies Lauri Leskinen.

Moottoripyörällä kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä on laskenut 44 prosenttia vuodesta 2000 vuoteen 2018. Samaan aikaan liikenteessä olevien moottoripyörien määrä on kasvanut 28 prosenttia.

Myös Suomessa moottoripyöräilyn turvallisuuden kehitys on ollut positiivista. Tilastokeskuksen onnettomuustilastot alkavat vuodesta 2003, jonka jälkeen kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat vähentyneet 13 prosenttia. Vähiten kuolemaan johtaneita onnettomuuksia sattui vuonna 2017 (13), synkin vuosi koettiin vuonna 2008 (33).

Moottoripyöräonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä on myös pienentynyt selvästi. Vuonna 2003 loukkaantuneita oli 493 ja vuonna 2020 342, eli 30 prosenttia vähemmän. Viimeisen viiden vuoden aikana loukkaantuneita on ollut 300–400 vuosittain. Synkimpinä vuosina 2005–2011 loukkaantuneita oli 600–700 joka vuosi.

Samaan aikaan, kun onnettomuuksien määrä on laskenut, rekisterissä olevien moottoripyörien määrä on Suomessa vuosien 2003–2020 aikana yli kaksinkertaistunut. Vuonna 2003 pyöriä oli rekisterissä 130 000 ja vuonna 2020 jo 283 000 kappaletta.

– Vaikka kehitys on ollut myönteistä, tarvitaan lisää toimenpiteitä moottoripyöräilyn ja yleisen liikenneturvallisuuden parantamiseksi, jotta Euroopan Komission ja Yhdistyneiden Kansakuntien ensi vuosikymmenelle asettamat liikenneturvallisuuden tavoitteet saavutettaisiin. Jokainen onnettomuus ja kuolema on liikaa, toteaa Leskinen.

Moottoripyöräily on toimialana sitoutunut parantamaan liikenneturvallisuutta yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa

ACEM (European Association of Motorcycle Manufacturers) on moottoripyöräalan eurooppalainen edunvalvontaliitto, johon kuuluu 18 moottoripyörien, mopojen, moottoroitujen kolmipyöräisten ja mopoautojen (L-luokan ajoneuvot) valmistajaa sekä 20 kansallista alan liittoa 17 Euroopan maassa.

ACEM on vastikään julkaissut liikenneturvallisuuden strategian, jossa se esittelee muutamia tärkeimpiä aloitteita moottoripyöräilyn liikenneturvallisuuden parantamiseksi entisestään.

ACEM työskentelee yhteistyössä eri EU:n instituutioiden ja muiden alan toimijoiden kanssa lainsäädäntöön, tyyppihyväksyntään ja standardisointiin liittyen. ACEM on osallistunut aktiivisesti esimerkiksi L-luokan ajoneuvojen eurooppalaisen tyyppihyväksynnän prosessiin, erilaisiin ympäristönsuojeluun liittyviin lakihankkeisiin ja kansainvälisiin kauppaneuvotteluihin.

Moottoripyöräala työllistää Euroopassa noin 300,000 ihmistä. Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaosto on ACEM:in jäsen.

Uusin numero