Kuka omistaa moottoripyöräsi tiedot?

Ajoneuvot keräävät tietoa paitsi ajoneuvosta, myös sen käyttäjästä. Kuva: FEMA.

Ajoneuvot keräävät jatkuvasti tietoa paitsi itse ajoneuvosta, myös sen käyttäjästä. Autoissa tämä on jo arkipäivää, ja ensiaskeleita ollaan jo ottamassa moottoripyörienkin suhteen. Mutta kuka nämä tiedot omistaa?

Tällä hetkellä autot keräävät yleisesti tietoa muun muassa sijainnista, auton teknisestä tilasta, ajotavasta ja esimerkiksi puhelimen yhteystiedoista. Mennyt tekninen kehitys huomioiden samat teknologiat tulevat löytymään ennen pitkää myös moottoripyöristä. Asiaan kannattaa siis varautua.

Kansainvälinen autoliitto FIA on aloittanut ”Connected Vehicle – My Car, My Data” -kampanjan estääkseen auton tietojen hyödyntämistä ulkopuolisten tahojen, esimerkiksi autonvalmistajien, toimesta. Ajoneuvoista kerättävät tiedot eivät koske pelkästään ajoneuvoa, sillä yhdistämällä monista eri sensoreista ja laitteista kerättäviä tietoja, niistä syntyy myös GDPR-asetuksen mukaisia henkilötietoja. Tällaisten tietojen keräämiseen liittyy monia uhkia, joista yksityisyyteen kohdistuva lienee merkittävin. Myös poliisin ja vakuutusyhtiöiden ajotapaan liittyvä tietojen hyödyntäminen on vähintäänkin kyseenalaista. Tietojen keräämiseen liittyy myös aina tietomurron riski. Toistaiseksi BMW on ainoa moottoripyöränvalmistaja, joka kokoaa moottoripyörien tietoja analyysilaitteillaan.

Tällä hetkellä valmistajat hallitsevat ajoneuvojen tietoja ja heidän tavoitteenaan on nousta kaikkien ajoneuvoihin liittyvien asioiden palveluntarjoajiksi. Tietojen keräämiseen liittyvä läpinäkyvyys on täysin olematonta eikä käyttäjälle kerrota kerättävien tietojen laadusta tai niiden käyttötarkoituksista. Valmistajien hallitessa ajoneuvojen tietoja, he voivat määrittää, kenen käytettävissä nämä tiedot ovat – tai eivät ole. Toisin sanoen valmistajilla on valta esimerkiksi valikoida haluamiaan huoltoliikkeitä tai muita palveluntarjoajia.

FIA vaatii, että ajoneuvojen valmistajien tulee läpinäkyvyyden takaamiseksi julkaista lista kaikista kerätyistä, käsitellyistä, varastoiduista tai kolmansille tahoille siirretyistä tiedoista. Lisäksi ajoneuvojen omistajilla tulee olla mahdollisuus pysäyttää halutessaan tietojen siirtäminen ja käsittely, ja sekä keskitetysti että ajoneuvoihin kerätyt tiedot tulee suojata hyvin. Lisäksi FIA edellyttää ajoneuvoon liittyvien palveluiden tarjoajille avointa ja reilua markkinaa.

Vaikka valmistajien mukaan asia ei koske moottoripyöriä, on siirtymä jo alkanut. Vaikka moottoripyörien tiedon omistukseen liittyvät kysymykset eivät vielä ole polttavia, on FEMA avannut keskustelun liittyäkseen FIA:n ja ajoneuvopalveluiden ja -tuotteiden tarjoajien AFCAR-järjestöön (Alliance for the Freedom of Car Repair in Europe) varmistaakseen, että myös motoristien ääni kuuluu ajoneuvojen tietojen omistajuuteen ja käyttöön liittyvistä asioista päätettäessä.

Uusin numero