Kiihdytysajot pelinappulana – Kauhavan lentokentän ympäristölupapäätöksestä valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen

(kuva: LSK Business Park)

Kiihdytysajojen jatkuminen Kauhavan lentokentällä on vaakalaudalla, sillä Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi LSK Business Parkin ympäristöluvan. Nyt päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

LSK Business Park haki ensimmäistä kertaa ympäristölupaa moottoriurheilutapahtumien järjestämiseksi 2018. Tuolloin luvasta valitettiin ja lupa kumottiin. Valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen ei tulloin saatu. Uusi lupahakemus pantiin vireille, ja lupa myönnettiin vuonna 2021. Tästäkin luvasta valitettiin, ja joulukuun alussa antamallaan päätöksellä hallinto-oikeus kumosi tämänkin luvan. Hallinto-oikeuden perusteluna hylkäämiselle oli, että alue ei ole moottoriurheilutoiminnalle oikea paikka. LSK Business Park hakee jälleen valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja on samalla jättänyt valituksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä kumota Kauhavan kaupungin ympäristöasiantuntijan myöntämä lupa moottoriurheiluradalle. LSK Business Parkin toimitusjohtaja Mika Marjamäki perustelee valitusluvan hakemista seuraavasti.

-Valituslupahakemuksemme keskeinen peruste on, ettei moottoriradan toiminnasta aiheudu rajoitetun toiminta-ajan johdosta kohtuutonta rasitusta lähialueen asukkaille. Valituksen ensisijaisena tavoitteena on, että korkein hallinto-oikeus kumoaa Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen ja saattaa luvan voimaan sellaisenaan. Olemme toissijaisena tavoitteena esittäneet myös joitain täydentäviä rajauksia toiminta-aikoihin, lähinnä kesälomakaudelle sijoittuvien tapahtumien ajallisen sijoittumisen täsmentämiseksi. Odotamme, että KHO käsittelee valitusluvan vuoden 2023 aikana. Mikäli valitus otetaan käsittelyyn, olisi mahdollisen päätöksen ajankohta ennalta arvioiden vuoden 2024 loppupuolella.

LSK Business Parkin yksi merkittävimmistä yhteistyötahoista on kiihdytysajon katto-organisaatio FHRA, jonka kotiradaksi Kauhavan lentokenttää on viime vuosina kehitetty. Lentokenttä-alueeseen on investoitu jopa miljoona euroa, ja merkittävimpänä investointikohteena on ollut juuri kiihdytysrata. Kauhavan lentokentän ympäristöluvan hylkääminen onkin kova isku koko kiihdytysajolle Suomessa.

Uusin numero